FØRSTEHJÆLP

Med Rene Bertelsen

Førstehjælps kursus - grundlæggende førstehjælp

  • Livreddende førstehjælp
  • Psysisk førstehjælp 
  • Almindelig førstehjælp 
  • Brug af hjertestarter
  • Suppleret med lidt førstehjælp til hund

Alle kan deltage og gennemføre
Alle får et diplom for at have gennemført kurset

Aftenen vil blive brugt på information, demonstration, instruktion og hands-on træning på dukkerne.


Rene Bertelsen har trænet hund og været instruktør i DcH Hjørring i mange år både i DcH's program og nordisk.
Rene har arbejdet professionelt med redningshunde og er uddannet førstehjælps instruktør og nødbehandler ved Beredskabsstyrelsen.