Overskrift

KONKURRENCE C

Navn

Tina Nielsen

Lokalforening

Nivå

Instruktør uddannelse i DcH

Træneruddannelse i lokalforening – Træneruddannelse på kredsplan. – Træneruddannelse på landsplan

Evt. instruktør uddannelse udenfor DcH

Klikkerinstruktør – Hund og Træning

Anden relevant uddannelse

Coaching - Pædagog

Kredsinstruktør ja/nej

Ja

Hvor mange år har du været træner i DcH?

Siden 1992

Hvilke hold har du / har du haft i lokalforeningen?

Kursushold – Indslusningshold – C-hold – B-hold – A-hold – Konkurrencehold

Hvor mange år har du undervist uden for din egen lokalforening?

Siden 1993

Hvilke typer kurser har du afholdt?

Lydighed – problemløsning i øvelserne – klikkertræning – Pædagogik og instruktionsteknik

Hvor har du undervist?

I egen lokalforening – andre lokalforeninger – træningsweekender og Vandel

Hvad er dine interesser som instruktør?

At få hundeførerne til at arbejde med det materiale de har, samt være gode sparringspartnere for træningspartnere, da intet hundearbejde lykkes uden hjælp.

Hvad er dine mål som instruktør?

At få hundeførerne til at arbejde konstruktivt og målrettet med egen hund

Egen hund nuværende

Xeron

Race, klasse, andet relevant

Schæfer

Hvor mange egne hunde har du trænet

3

Resultater med egne hunde

A-klassen med dem begge – IPO I-II-III

Andre kommentarer